AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 68

68 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Anders T . Øfsti , daglig leder Hias How2O . Foto : Lars M . Bøe / Hias How2O
enkelt på det som skjer , sier Øfsti . Det er styring av oksygenering som driver de biologiske prosessene . – I dag så tilfører vi tilstrekkelig mengder oksygen til at vi vet at renseprosessen blir gjort . Vi vet også at produksjon av luft og dermed også oksygen , er det som er den største energikostnaden på et renseanlegg , påpeker han .
Enklere teknologi Samarbeidet med Oslo Met er et forprosjekt . Et enkelt prosjekt . Men Øfsti tror at de i samarbeid skal greie å optimalisere ganske kraftig . – Jeg tror vi skal greie å ta ned energiforbruket en hel del , vi tror også at vi kan øke kapasiteten på renseprosessen ved å styre smartere , og vi tror at vi kan redusere kjemikaliebruken ytterligere ved å kombinere bruk av sensorikk , utvikle modeller med de dataene vi samler og koble kunstig intelligens med tradisjonelle – det som kalles mekanistiske modeller – slik at vi går tett på en tett styring av prosessen , sier Øfsti . Han forteller videre at én ting er å utvikle og ta kontrollsystemet videre sammen med Oslo Met og den industrielle partneren Digitread Connect , som er et IoT-selskap . – Men så ønsker vi også se om det er mulighet for å redusere antall sensorer eller bruke enklere former for sensorer for å styre prosessen . Det går litt på kostnader . Det blir lavere investeringskostnader hvis vi kan kutte en del sensorikk , og på vedlikehold – at det rett og slett er enklere teknologi å forholde seg til .