AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 62

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Ny allianse for å fremme produksjon av elektriske batterier i Europa

Flere industriledere går nå sammen for å oppskalere utviklingen av battericelleproduksjon i Europa , i konkurranse med Kina . I Europa planlegger minst 25 batteriprodusenter å opprette mer enn 100 gigafabrikker innen 2030 . Dette vil kreve investeringer i industrielt utstyr og prosessmaskiner for cirka 150 milliarder euro . “ Upcell – European Battery Manufacturing Alliance ”, som er navnet på alliansen , skal gi støtte til europeiske aktører i utviklingen av aktiviteter for å øke produksjonen av elektriske batterier . – Økt batteriproduksjon er avgjørende for å få til grønn omstilling i Europa . Skal vi få fart på overgangen til fossilfrie alternativer , må vi jobbe sammen på tvers av bransjer og fagområder , sier Jonas Normann , bærekraftsjef i Schneider Electric Norge .
Schneider Electric er en av de største aktørene i samarbeidet , som leverandør av løsninger for å styre og effektivisere energibruk med integrasjon av fornybare energikilder . Alliansen samler per nå 38 industribedrifter og universiteter , og støttes blant annet av den franske regjeringen , den katalanske regjering , samt flere franske og europeiske organisasjoner .

AVANSERTE

FARTØYER 2022
Konferansen arrangeres i Trondheim 15 . -16 . november
Digitalisering , autonomi og teknologiløsninger samt rammebetingelser og forskningsnytt innen skipsindustrien
Vi starter konferansen med to innlegg fra det politiske miljøet :
Liv Kari Eskeland ( H ) er talsperson for transport , kommunikasjon og grønn skipsfart på stortinget Jone Blikra ( AP ) er medlem av APs transport- og kommunikasjonsfraksjon på Stortinget
De vil trekke opp de politiske linjene , og fortelle hvordan myndighetene vil legge rammebetingelser for bransjen framover .
Ellers foredrag fra blant annet :
Bjørg Mathisen Døving
Håvard Nordahl
Terje Heierstad
Reach Subsea AS SINTEF Ocean AS Kongsberg Digital AS