AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 59

Hydrogen er en av de viktigste teknologiene i det nye , klimanøytrale energilandskapet . Produksjon av ” grønt ” hydrogen med vind- eller solenergi er et avgjørende middel for CO 2
-reduksjon i industri- , energi- og transportsektorene . For å muliggjøre rask og fremtidsrettet vekst av hydrogensektoren , trengs det forbedrede elektrotekniske og elektroniske konsepter .

59 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Industriell løsning

for hydrogenindustrien

Hydrogen er en av de viktigste teknologiene i det nye , klimanøytrale energilandskapet . Produksjon av ” grønt ” hydrogen med vind- eller solenergi er et avgjørende middel for CO 2
-reduksjon i industri- , energi- og transportsektorene . For å muliggjøre rask og fremtidsrettet vekst av hydrogensektoren , trengs det forbedrede elektrotekniske og elektroniske konsepter .
Av Per-Ivar Andersen , Weidmüller Interface Norge