AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 57

Emerson ventilteknologier gir en stor mulighet til å unngå flyktige utslipp . Forbedrede ventildesign , inkludert en svært effektiv pakkbokskonstruksjon høyere kapasitete og pakkbokser som tåler store temperaturvariasjoner gir mindre drivhusgass utslipp . I tillegg kommer løsninger for avansert sanntidsovervåking av trykkavlastningsventiler og lagringstanker , som vil hjelper til med å identifisere og forhindre utslipp . Til sammen skal de nye løsningene møte eller overgå de strengeste utslippskravene som myndigheter setter .
En fullstendig oversikt over Emersons aktivitet for å få grønnere industri kan du lese i dette dokumentet ; https :// www . emerson . com / documents / corporate / emerson-2021-environmental-social-governance-report-en-us-8186672 . pdf