AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 53

Det er mange initiativer på verdensbasis for å redusere industriens CO 2 fotavtrykk . Sentralt i dette arbeidet er leverandørindustrien . Disse bedriftene jobber både internt i egen virksomhet for å få redusert eget CO 2 fotavtrykk og også med å hjelpe kundene med det samme . Automatiseringsleverandører som Emerson Automation Solutions gjør en god innsats for å få industrien grønnere .

53 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Skal hjelpe brukerne med å avkarbonisere virksomheten

Det er mange initiativer på verdensbasis for å redusere industriens CO 2 fotavtrykk . Sentralt i dette arbeidet er leverandørindustrien . Disse bedriftene jobber både internt i egen virksomhet for å få redusert eget CO 2 fotavtrykk og også med å hjelpe kundene med det samme . Automatiseringsleverandører som Emerson Automation Solutions gjør en god innsats for å få industrien grønnere .
Av Jan Eirik Schiøtz