AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 35

For noen år siden var Bosch Rexroth velkjent for leveranser av store sylindere til hydrauliske offshore installasjoner . Med endringene i oljeindustrien har slike leveranser nærmest stoppet opp . – Selv om dette var en vesentlig del av vår omsetting før 2016 , har denne endringen ikke påvirket stort hvorledes vårt selskap har utviklet seg , sier Tor Jensen . Jensen er administrerende direktør i selskapet . Endringene selskapet nå har gjennomgått var planlagt før oljenedturen .

35 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

Vi er midt i digitaliseringsreisen

For noen år siden var Bosch Rexroth velkjent for leveranser av store sylindere til hydrauliske offshore installasjoner . Med endringene i oljeindustrien har slike leveranser nærmest stoppet opp . – Selv om dette var en vesentlig del av vår omsetting før 2016 , har denne endringen ikke påvirket stort hvorledes vårt selskap har utviklet seg , sier Tor Jensen . Jensen er administrerende direktør i selskapet . Endringene selskapet nå har gjennomgått var planlagt før oljenedturen .
Av Jan Eirik Schiøtz