AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 28

28 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Pålitelig , nøyaktig og robust : Senter for solar energi og hydrogen forskning i delstaten Baden-Würtemberg stoler på instrumenteringen som er levert av Endress + Hauser , slik at elektrolyse prosessen kan foregå optimalt .
formål og som energilagring for fornybar energi . REFHYNE I vil produsere opptil 1300 tonn hydrogen per år . Gjengitt med tillatelse fra Sintef .
Strenge krav til måleteknologien Det er mange utfordringer innen hydrogenproduksjon . Elektrolyse er avhengig av mange hjelpesystemer koblet sammen og utstyrt med målepunkter for alle slags parametere som krever kontinuerlig overvåking . Derfor er det behov for en betydelig mengde pålitelige og presise prosessinstrumenter . Det er et faktum at H2 er den letteste av alle gasser , med ekstremt små molekyler . Hydrogen har den egenskapen at det diffunderer gjennom en rekke materialer og metaller med påfølgende fare for materialtretthet .
Vi lærer sammen med våre kunder Gjennom tidlig involvering og høy kompetanse kan Endress + Hauser , sammen med våre kunder , frembringe gode løsninger og skreddersydde produkter for produksjon av hydrogen . Det er mange utfordringer relatert til trykk på over 1000 bar , valg av materialer og lave temperaturer . Innovasjon er en del av vårt DNA . I dag har Endress + Hauser en bred portefølje av løsninger for kritiske målepunkter i hydrogenverdikjeden . Porteføljen inkluderer gassanalysatorer som bruker laserbaserte teknologier som TDLAS for pålitelig og nøyaktig å bestemme kvaliteten , konsentrasjonen og sammensetningen av gasser , alt med minimal vedlikeholdsinnsats . I tillegg kommer løsninger langs verdikjeden , som flow-målinger i rørledninger