AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 27

27 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Pålitelig , nøyaktig og robust : Senter for solar energi og hydrogen forskning i delstaten Baden-Würtemberg stoler på instrumenteringen som er levert av Endress + Hauser , slik at elektrolyse prosessen kan foregå optimalt .
REFHYNE startet sin produksjon av grønt hydrogen i Shell Energy and Chemicals Park i Rheinland i dag . Shell tar dermed et viktig skritt i Tyskland på vei til å bli ledende innen grønt hydrogen og fremme omstillingen av energisystemet . Anlegget – med en kapasitet på 10 MW – setter standarder for videre utvikling i hydrogensektoren og for utvikling av produksjonen av en rekke bærekraftige kjemiske produkter og energiprodukter . Prosjektet består av et europeisk konsortium bestående av Shell , ITM Power , SINTEF , Sphera og
Element Energy , og er finansiert av EU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking ( FCH JU ). I REFHYNEs elektrolysemoduler blir vann skilt ut i komponentene hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisitet . Det grønne hydrogenet har mange bruksområder : det kan mates inn i raffineriets nettverk , brukes i anlegg for oppgradering av produkter eller gjøres tilgjengelig for partnere i Shell Energy and Chemicals Park Rheinland som et verdifullt råstoff . Det er også planlagt å brukes som drivstoff i transport , til oppvarmings-

” En global karbon-prisingsmekanisme må etableres ”