AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 26

26 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Anlegget star na ferdigstilt hos Shell Energy and Chemicals Park i Rheinland . ( Foto : Refhyne . eu )
spekter av bruksområder , rapporterer Jens Hundrieser . Blant de teknologiske lokomotivene innen produksjon av grønt hydrogen i Tyskland er H-Tec Systems , produsent av PEM-elektrolysører og tilhørende « stacker ». Man ønsker å redusere kostnaden ved produksjon av grønt hydrogen . Dette kan gjøres ved å benytte seg av « Autostack », eller masseproduksjon av PEM-elektrolysører . ( Proton Exchange Membranes ). PEM-elektrolysører er utviklet som et alternativ til tradisjonelle alkaliske elektrolysører , med Kalium Hydroksyd som elektrolytt . Kravet til effektivisering og fleksibilitet har forsert utviklingen av elektrolysører basert på PEM- teknologi . Dette muliggjør en mer fleksibel produksjon og man kan produsere kompakte « stacker » til mobile containere .
I mer enn 10 år har ZSW ( Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Würtemberg ) utviklet elektrolysører og komponenter på eget initiativ og på vegne av kunder . Senteret planlegger , setter opp testsystemer og bygger demonstrasjons anlegg .
• Grønn Hydrogen : Produseres ved hjelp av fornybar energi og er CO 2 nøytral . Det benyttes elektrolysører , som forsynes med elektrisk strøm fra vind , sol eller vannkraft .
• Grå Hydrogen : Produseres fra fossilt råstoff som involverer termiske prosesser for å omdanne naturgass til Hydrogen og CO 2
.
• Blå Hydrogen : Benytter samme prosess som grå Hydrogen , men fanger opp CO 2 for videre prosessering eller lagring .