AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 2

Øk energieffektiviteten

gjennom tapsfri måling av energistrømmen

Prosessinstrumentering for energistyring
• Måling av damp , varmt vann , trykkluft , naturgass , ( termisk ) olje eller kjølevæsker
• Brutto- og nettovarmemåling for varmtvann og damp
• Overvåking av luftkompressorens effektivitet ( FAD ) eller gassbrennerforbruk
• MID MI-004 varmemåling , støtter ISO 50001 energistyringssystemer
Les mer her : no . krohne . com us . krohne . com
products solutions services