AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 11

11 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
Vi må satse mer på hydrogen nå , sier Vestre ( Foto : Nærings- og fiskeridepartementet )
Vestre om i hvilken utstrekning hans departement samarbeider med henholdsvis Olje og energidepartementet og Kunnskapsdepartementet – forskning og høyere utdanning , for å sikre at industriens behov blir ivaretatt . – Vi må tenke stort og se helheten i arbeidet vårt . Det er de enkelte fagdepartement som har ansvar for å sette mål for sine ansvarsområder . Men vi må samarbeide og unngå den fragmentering som det ser ut til har vært situasjonen frem til nå , sa Vestre .
Industriell virksomhet berører ansvarsområdet til en rekke departementer , som
• Olje- og energidepartementet
• Kunnskapsdepartementet , forskning og høyere utdanning
• Klima- og miljødepartementet
• Kommunal- og distriktsdepartementet