AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 73

73 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
2 . Identifikasjonsmerking Krav til identifikasjonsmerking på skilt er beskrevet i NEK 439-1 6.1 og i de øvrige delnormene for spesifikke tavler . Skilt på tavlen skal inneholde følgende punkter : 1 . Tavleprodusentens navn 2 . Tavlens navn / identifikasjonsbetegnelse 3 . Produksjonsdato 4 . Normer som er lagt til grunn for utførelsen
I tillegg beskrives det i NEK 400-8- 810.514.02 at tavler skal merkes med aktuelle fordelingssystemer , driftsspenninger og nettsystem . Normen gir føringer og anbefalinger for utførelse av merkeskilt .
3 . Opplysninger om tavlen - Datablad NEK 439-1 beskriver at tavlas relevante karakteristiske data skal finnes i teknisk dokumentasjon . Tavleforeningen har utviklet en mal for et datablad som kan fylles ut med relevante grensesnittkarakteristikker og informasjon om tavla i samsvar med krav i NEK 439-1 6.2.1 . Databladet utgjør et A4-ark og er en oversiktlig og rasjonell måte å formidle den informasjon om tavla som normen beskriver .
4 . Kursfortegnelse Informasjon om merkestrøm for utgående kretser , Inc , skal finnes i tavlens dokumentasjon , ref . NEK 439-1 5.3.2 / 6.2.1 . En utfylt kursfortegnelsen