AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 72

72 / 78

Ofte mangelfull dokumentasjon i tavler . Hva er kravet ?

AMNYTT NR . 6 2021
Dokumentasjonskravet til elektrotavler fremgår ikke entydig på ett sted i regelverket for tavler . Dette kan resultere i ulik praksis og forståelse for hvilke dokumentasjon som kreves og hvilke opplysninger om tavla som skal være tilgjengelig i tavler som er installert og satt i drift .
Tekst : Hans-Petter Nybakk Faglig leder i Tavleforeningen

Tavleforeningen øsker med dette å oppsummere elementene som utgjør det formelle dokumentasjonskravet som er relevant for tavler . Følgende 10 dokumentasjonspunkter bygger på kravene i

• FEU
• NEK 439
• NEK 400-8-810
• Kundens spesifikasjoner
1 . Kravspesifikasjon 2 . Identifikasjonsmerking 3 . Opplysninger om tavlen - Datablad 4 . Kursfortegnelse 5 . Samsvarserklæring 6 . Rutineverifikasjon ( sluttkontroll ) 7 . Kretsskjemaer 8 . Nødvendige instruksjoner 9 . Digitale funksjoner / løsninger 10 . Kundespesifisert dokumentasjon
I det følgende beskrives omfanget av hvert punkt med referanse til regelverket :
1 . Kravspesifikasjon En kravspesifikasjon er et dokument som avspeiler nødvendige opplysninger om prosjektet og brukerens krav som ønskes ivaretatt ved utførelsen av tavla . Eksempler på dette er nettforhold , kabelforlegning , innvendig seksjonering osv . Tavlenormen NEK 439 Tillegg C inneholder en mal for å identifisere og avklare nødvendige elementer som brukeren bør spesifisere . For samme formål har Tavleforeningen utviklet sjekklister i to utførelser : En enkel liste for mindre og mellomstore tavler og en komplett for større og avanserte industritavler . Sjekklistene er tilgjengelig på Tavleforeningens hjemmeside www . tavleforeningen . no .