AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 70

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Nivåvippen har fått en erstatter

Nivåvipper er kanskje den vanligste og enkleste sensoren for nivåmåling i verden i dag og styrer pumpene i størstedelen av landets pumpestasjoner . Nivåvipper er rimelige i innkjøp , enkle å montere , men er også svært utsatt for problemer . De krever god plass og volum for å fungere som de skal , man må passe på at de ikke henge seg fast i pumper , kjettinger , stiger og lignende . De utsettes for slag og støt av turbulens og tynges ned av papir , filler , fett og slam som i verste fall blokkerer vippens funksjon . Nivåvipper har ofte ekstern vekt for å justere innslagspunktet , men det gir uansett et noe unøyaktig innslagspunkt og utsetter kabelen for mye mekanisk og kjemisk slitasje . I samarbeid med Baumer har Sigum Fagerberg AS fått utviklet et alternativ til nivåvipper- like enkel i bruk og installasjon , men som eliminerer alle ulempene .
Smarte løsninger for driftsikre motordrifter i effektiv horisontell integrasjon – kvalitet , kraft , kontroll
Kontakt oss så forteller vi gjerne mer
915 02 650 post-fa @ no . mee . com no3a . mitsubishielectric . com