AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 7

Vi forstår hvor viktig det er for deg å finne riktig kompetanse for industriens måleoppgaver .

KUNNSKAP + KOMPETANSE

Du garanteres de best tilpassede produkter , løsninger og tjenester for dine spesifikke krav .
Radar FWR30 – skybasert nivåmåler
• Sanntids informasjon – full og pålitelig tilgang til lagerstatus , når som helst og hvor som helst fra .
• Enkelhet – fra innkjøp til dri� , enkel igangkjøring og operasjon .
• Fleksibilitet – digitalt bruker grensesnitt definert av bruker . Verdier via skybasert løsning .
• Pålitelig – nøyaktig måling ved hjelp av 80GHz radar teknologi .
For mere informasjon www . eh . digital / FWR30 _ no