AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 69

Del 1 er et innledningskurs med varighet 2 dager Stavanger , 7 - 8 desember 2021
Del 2 er et fordypningskurs med varighet 3 dager Stavanger , 18 - 20 januar 2022

69 / 78

Trenger noe IKT-kompetanse Vi har hatt en tid der industrien har blitt forsynt med data , elektronikk og automasjon . Nå er vi inne i den fjerde industrielle revolusjonen , Industri 4.0 . – Det som er av størst betydning er kommunikasjonsteknologi og internett . Maskiner koblet sammen i nettverk bruker kraftige datamaskiner og maskinlæringsalgoritmer til å selv ta beslutninger , slik at produksjonen blir mer effektiv . Industri 4.0 er et sprang fra tradisjonell automasjon til fullstendig sammenkoblete og fleksible system , sier Stensberg . Han mener man må se sammenhengen mellom bedriftens forretningsmodell og hvordan digitalisering kan bedre
AMNYTT NR . 6 2021
produksjonsprosessene . – Ny teknologi kan skape verdier – når den endrer måten man jobber på . Det er menneskene som utfører forbedringsarbeidet gjennom å ta i bruk teknologien , som skaper forbedringene . – Siden dette ikke er oppdrettsbedriftens kjernekompetanse , vil samarbeide med dyktige leverandører gi en bedre prosess med å innføre ny teknologi . Alle disse utfordringene er ledelsesutfordringer . Det er ledelsens ansvar å sørge for at virksomheten legger til rette for at medarbeiderne kan gjennomføre den digitale transformasjonen på best mulig måte , sier Stensberg .

SIL GL del 1

&

SIL GL del 2

Del 1 er et innledningskurs med varighet 2 dager Stavanger , 7 - 8 desember 2021

Del 2 er et fordypningskurs med varighet 3 dager Stavanger , 18 - 20 januar 2022

Du lærer både å sette SIL krav og å bestemme hvilke krav en sette til den tekniske løsningen
PROGRAM OG PÅMELDING