AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 68

68 / 78

Mange bedrifter trenger en visjon , en formening om hva digitalisering kan gjøre for dem , sier digitaliseringssjef Tom-Roger Stensberg i Triple-S . ( Foto : Triple-S )
AMNYTT NR . 6 2021
kommunikasjonslinjer med stor båndbredde , sier Stensberg . – Havbruksnæringen har en oppstykket og delt verdikjede som gjør at disse teknologiene er helt ideelle for bransjen . Både skyløsninger og IoT plattformer er utprøvde løsninger og innebærer ingen risiko å ta i bruk . Teknologien vil medføre at bedriftene kan samordne data fra alle sine anlegg i én løsning , sier Stensberg . Vanskeligheter med å hente ut data fra sensorer og utstyr bunner også i at det ikke har funnes noen bransjestandard . – Det er helt klart en utfordring bransjen har følt på . Derfor er det veldig bra at dette nå tas tak i gjennom det arbeidet som er lagt ned i regi av NCE Seafood og AquaCloud . Det har også vært en glede for oss i Triple-S å bidra i dette arbeidet , forteller Stensberg .
AquaCloud AquaCloud er havbruksnæringens digitale plattform , en datadelingstjeneste og digital standard for akvakultur . Prosjektet er initiert av NCE Seafood Innovation , sammen med klyngemedlemmer MOWI ASA , Lerøy Seafood , ASA , Grieg Seafood ASA , Bremnes Seashore AS , Bolaks AS , Eide Fjordbruk AS og Lingalaks AS . Konseptet deles inn i fire områder :
• Sensordata standardisering
• Fiskehelse standardisering
• Miljødata standardisering
• Tilgjengeliggjøring av data