AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 67

67 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Sol og stille vann . Forholdene ved oppdrettsanleggene langs Norskekysten er ikke alltid så idylliske . ( Foto : NCE Aquatech )
Digitale løsninger Bedriftene , også innen havbruk , har ofte mange systemer å forholde seg til . Det er vanskelig å se data på tvers av alle disse systemene . – Løsningen tror jeg blir å ta i bruk skyteknologi og Industriell IoT-plattform . En Industriell IoT-plattform håndter industriell kommunikasjon med sensorer og forretningssystemer . Da kan man lagre , sammenstille og analysere data fra mange ulike systemer , sier Stensberg . – Denne programvaren kan installeres i skyen . I dag er det å skaffe seg prosesseringskraft og lagringskapasitet i skyen enkelt og rimelig . Med Edge Computing prosessere man rådata på lokaliteten . Så kan man sende informasjon til land , med data pakketert i teknologi basert på OPC UA standard . Dette krever litt mer utstyr , men enhetene begynner å bli ganske små . – I dag har prosesseringskapasitet og lokal lagring blitt så rimelig at det å ta i bruk Edge teknologi ikke lenger er noen stor kostnad . Da kan vi få den innsikten vi behøver for å ta de riktig beslutningene , selv uten

” Havbruksnæringen har en oppstykket og delt verdikjede som gjør at disse teknologiene er helt ideelle for bransjen ”