AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 66

66 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Til Alsaker Fjordbruk sin brønnbåt Kristoffer Tronds har Optimar AS levert fiskepumper og avlusningssystem . Triple-S har bidratt med eWon for sikker fjerntilkobling . ( Foto : Optimar )

Et problem er at mange bedrifter mangler digital kompetanse . Oppdrettsnæringen generelt trenger å vise større åpenhet i forhold til ny teknologi . Bedriftene trenger en visjon , en formening om hva digitaliseringen skal gjøre for dem , sier Stensberg .

Geografi og kompetanse En utfordring i oppdrettsnæringen er at anleggene ligger spredt og på til dels vanskelig tilgjengelige steder . Dersom anlegget er plassert i skyggen for 4G eller 5G kommunikasjon , så er ofte alternativene radioteknologi med lavere båndbredde . Da kan det i mange tilfeller være vanskelig å få overført data inn til land fra merder og fôrflåter . – I havbruk jobbes det mye med bilde- og video-analyse , det krever stor båndbredde . En løsning er å bruke Edge Computing . Edge-teknologi er at vi tar i bruk datamaskiner eller enheter med høy prosesseringskapasitet ute på anlegget , altså “ på kanten ”, sier Stensberg . Stensberg mener bedriftene også innen havbruk må bygge opp kompetanse på digitalisering – men man trenger ikke doktorgrad i emnet . – De fleste ansatte behøver ikke inngående kompetanse innen IKT , men bedriften trenger noen som forstår hva Industri 4.0 og digitalisering kan gjøre for dem . – Mange industribedrifter sitter på mye tung og god kompetanse , ofte knyttet til gamle måter å jobbe på . Robotisering , automatisering og nye forretningsmodeller tuftet på digitale løsninger gjør at det vil bli mindre behov for tradisjonelle operatører av produksjonsprosesser og større behov for digital kompetanse . Dette er en utfordring ikke bare innen havbruk , men for store deler av norsk industri .