AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 65

Akvakultur har blitt en av Norges viktigste næringer . Spredte anlegg er en av flere utfordringer i en tid med store teknologiske omskiftninger og økende krav til digital kommunikasjon . Digitaliseringssjef Tom-Roger Stensberg i Triple-S peker på sentrale utfordringer i næringen – og noen mulige løsninger .

65 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

Teknologiske utfordringer i oppdrettsnæringen – og noen mulige løsninger

Akvakultur har blitt en av Norges viktigste næringer . Spredte anlegg er en av flere utfordringer i en tid med store teknologiske omskiftninger og økende krav til digital kommunikasjon . Digitaliseringssjef Tom-Roger Stensberg i Triple-S peker på sentrale utfordringer i næringen – og noen mulige løsninger .
Av Eirik Iveland