AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 62

62 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

” Vi ser at studentene kommer raskere i gang med funksjonell bruk av det nye systemet , så langt er vi veldig godt fornøyd ”

Hos USN hadde de en stund tenkt at de hadde behov for å fornye SCA- DA-systemet . De hadde prøvd noen enklere løsninger , men det dekket ikke helt behovet . – Omtrent på den tiden da lisensen på det gamle systemet gikk ut , kom Autic på banen med Ignition , et produkt de nylig hadde blitt norsk distributør for . Vi hadde gått fra høyskole til universitet og utarbeidet en ny studieplan med enda mer fokus på HMI . Det var også en grunn til at vi ønsket et nytt SCADA system . Det var perfekt timing for oss å skifte nå , sier Hovden . I den nye studiemodellen starter studentene allerede i første semester med PLS programmering og enkel HMI konfigurering . Dermed er de kommet lengre automasjonsfaglig når de begynner på tredje-året . Det skjer blant annet gjennom mange praktiske øvelser . – Studentene synes det er veldig artig å komme i gang . Vi ser iveren kommer langt tidligere enn med det gamle HMI-systemet , forteller Hovden . – De synes det er gøy å få til et pent og strukturert oppsett – som fungerer . Også middels flinke studenter kommer relativt raskt opp med gode skjermbilder , sier han .
Undervisningsressurser Ignition er myntet på elektro- og automasjonsingeniører og annet personell som håndterer industrielle prosesser . Men det skal også læres . USN har fra i høst tatt i bruk denne SCADA-plattformen i undervisningen . – Vi ser at studentene kommer raskere i gang med funksjonell bruk av det nye systemet , så langt er vi veldig godt fornøyd , sier Hovden . Systemet blir oppdatert i sanntid , du kan designe online og gjøre endringer mens systemet kjører . Det bidrar til at studentene kan prøve ut løsninger uten at det stopper opp . – Med Ignition får vi et brukervennlig og enkelt konfigureringsmiljø . Dessuten er det lett å sette opp dynamisk tilpassing til ulike skjermoppløsninger som gjør det enkelt å få HMI på nettbrett og mobil , sier Hovden . Inductive University har en rekke videokurs der brukerne får veiledning i hvordan de installerer programmet på egen pc . Studentene får tilgang til fri software , i en tilpasset undervisningsportal . – Det er nå et krav at studentene må ha en egen pc . Det er relativt tung software , de bør derfor ha en nyere modell , de gamle pc-ene fra videregåen-