AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 61

61 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Med Ignition kan enkelt kontrollere , spore , vise og analysere prosessene dine . MQTT blir dataene mer tilgjengelige og effektive .
MQTT og OPC-UA blir det ukomplisert maskin til maskin kommunikasjon , sier Sørensen . I Ignition kan du sømløst samle alle data , enkelt utforme industrielle applikasjoner og umiddelbart distribuere klienter via web til medarbeidere , uansett hvilken lokasjon de har . – Med Ignition kan du benytte protokoller med mindre båndbredde og som allikevel kommuniserer fornuftig . Du kan sette opp prosjekter uten komplisert konfigurering . Det er lett å finner frem til informasjon , og det er også et aktivt brukerforum , forteller Sørensen . – Plattformen er objekt-orientert og fungerer som knutepunkt for alt i systemet ditt , fra maskinpark til SQL-databaser . Ignition har svært gode verktøy for utveksling av data med SQL-databaser , og kanskje markedets beste løsning når det gjelder integrasjon av MQTT . Plattformen er veldig fleksibel og kan kjøre på alle større operativsystemer og fungerer like bra på Windows , Mac og Linux , sier han .
Perfekt timing I 2016 fusjonerte Høgskolen i Buskerud og Vestfold med Høgskolen i Telemark . I 2018 fikk institusjonen universitetsstatus og ble til Universitetet i Sørøst-Norge – USN . Studieretningen elektroautomasjon og robotikk ved Campus Vestfold gir opplæring i hvordan de kan lage avanserte styresystemer for industrielle prosesser med automasjon , robotikk og autonomi .