AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 59

USN , Universitetet i Sørøst-Norge , har tatt i bruk SCADA-plattformen Ignition i undervisningen i elektroautomasjon og robotikk . – Ignition er web-basert og veldig tilgjengelig . Vi opplever at studentene er selvdrevne i løpet av kort tid , sier universitetslektor Christian Hovden ved Universitetet i Sørøst-Norge .

59 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

Oppgradert SCADA-undervisning med Igniton

USN , Universitetet i Sørøst-Norge , har tatt i bruk SCADA-plattformen Ignition i undervisningen i elektroautomasjon og robotikk . – Ignition er web-basert og veldig tilgjengelig . Vi opplever at studentene er selvdrevne i løpet av kort tid , sier universitetslektor Christian Hovden ved Universitetet i Sørøst-Norge .
Av Eirik Iveland