AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 57

57 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
IT-systemer – kan dataene du samler deles hele veien i virksomheten din . Med analyse kan du overvåke trender , se svakheter i produksjonen , se behovet for opplæring og forutsi nedetid , - ofte i god tid før de påvirker dine operasjoner negativt .
Utfordre leverandører som matcher dine smarte ambisjoner Uansett hvor man er på sin digitale reise , - om man har kommet kort eller har god erfaring , - er det viktigste kravet å stille maskinbyggere og leverandører av smarte maskiner , - tryggere , mer tilkoblede og sikre maskiner , utstyrt med smarte komponenter og smarte objekter på kontrollernivå . Så når alle er tilkoblet , er alle data der , organisert og umiddelbart brukbare .
Sørg for at du får merverdi i det øyeblikket du starter maskinen . Som sluttbruker må du engasjere , spesifisere og stille spørsmål til maskinbyggeren . Spør deg selv , sier Aasen : - hvilken merverdi ville jeg få hvis denne maskinen utnytter Smart teknologi ? Spør deretter din maskinbygger nøyaktig det samme spørsmålet . Pris bør ikke være det primære grunnlaget du baserer dine kjøpsbeslutninger på . Du må vurdere eiendelens levetidskostnad , inkludert drift og forbruk , - i tillegg til den ekstra verdien av dataene den genererer , kan gi . Til syvende og sist er det hele regnestykket som må gå opp . Å spare noen kroner tidlig i anskaffelsesprosessen , kan koste mange kroner i anleggets levetid . Forklar dine målsettinger med en Smart maskin , til leverandørene dine . Snakk om tidligere erfaringer og utfordre dem til å utnytte teknologi som hjelper til med å unngå tidligere produksjonsproblemer .
Avslutningsvis får vi noen tips :
Hva vil du foretrekke ? Ett minutts rengjøring av riktig sensor ? eller En time eller mer av uproduktiv nedetid , for å prøve å finne ut hva har stoppet produksjonslinjen din ?
Tenk på dette ! Hvor mye ville en time produksjonsstans koster din bedrift , sammenlignet med hvor mye ekstra er kostnaden til en Smart sensor ?
Advarsel ! Når folk blir avhengige av data , blir de alltid sultne etter mer . Applauder entusiasmen , men du må kanskje også holde noe igjen . Fastsett målene for prosjektene og vær sikker på at de nås .
Bruk kunnskap ! Start med årsaker til nedetid og kvalitetskrav . Når disse er fastlagt og satt sammen , definerer OEE . Forstå driftsog systemparametere som påvirker nedetid og kvalitet . Bruk denne kunnskapen til å forbedre produksjonsprosessen .