AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 55

55 / 78

AMNYTT NR . 6 2021 fleksible produksjonsløsninger . Det er en rekke spørsmål som bør stilles , sier Aasen :
• Hva er Smart ?
• Hvordan blir maskinen Smart ?
• Er maskinen allerede Smart ?
• Hva kan Smart levere ?
Det er mange forskjellige elementene i Smart begrepet : menneskene , prosessen , teknologien og spesifikasjonen . Utfordringen er å se hvordan de alle henger sammen og samhandler , for å underbygge en helhetlig tilnærming til smarte løsninger .
Etter hvert som teknologien utvikler seg , gjør også mulighetene det . Sluttbrukerne vil i større grad etterspørre smarte løsninger , mener Aasen . Løsninger som gir en rekke nye muligheter :
• Driftsdata som lar brukerne være mer proaktive og få innsikt i driften
• Raskere avkastning på investeringer og større oppetid
• Et rammeverk av design- og driftsverktøy som vil forenkle systemintegrasjon , drift og vedlikehold
• Integrasjon på en felles plattform
• Sikkerhetsfunksjoner som forbedrer både sikkerhet og produktivitet , med forbedret maskintilgang , redusert nedetid og redusert omstartstid
• Sikker ekstern tilgang til rask diagnose og feilsøking , - og minimere arbeiderens eksponering for farer
Smart teknologi reduserer nedetid i produksjonen
Mye å lære Sanntidsdata som hentes direkte fra en maskin eller operasjon , er en primærfordelene med Smart produksjon , forteller Aasen . Om disse dataene ikke brukes riktig , eller hvis ingen handling følger , er det ingen gevinst å hente . Hvor mange ganger har du gått inn i produksjonsområdet for å finne operatører som jobber med et problem ? For å gi medarbeiderne dine den informasjonen de trenger , må maskinene dine gi nødvendig og praktisk innsikt som kan forbedre beslutningsprosessen . Dette starter med bedriftens