AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 53

Smart produksjon er en reise , ikke et mål i seg selv . Resultatene som kan oppnås er å forbedre sikkerheten , øke kvaliteten og optimalisere anleggets ytelse . Etter hvert som teknologien utvikler seg , endrer også mulighetene seg . Derfor er det fornuftig å starte i det små . Utnytt de lavhengende fruktene først . Start der det er enklest , på en enkelt maskin eller celle . Etter hvert som erfaringen øker , vokser også bedriftens kunnskap og evne til å gjøre ytterligere forbedringer .

53 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

Smart produksjon gir målbare resultater

Smart produksjon er en reise , ikke et mål i seg selv . Resultatene som kan oppnås er å forbedre sikkerheten , øke kvaliteten og optimalisere anleggets ytelse . Etter hvert som teknologien utvikler seg , endrer også mulighetene seg . Derfor er det fornuftig å starte i det små . Utnytt de lavhengende fruktene først . Start der det er enklest , på en enkelt maskin eller celle . Etter hvert som erfaringen øker , vokser også bedriftens kunnskap og evne til å gjøre ytterligere forbedringer .
Av Jan Eirik Schiøtz