AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 51

51 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

” Å være pilotkunde er krevende , men samtidig er det en veldig interessant reise .”

Utviklingen av SORT er et godt eksempel effektiv systemintegrasjon . Alle bevegelsene på maskinen blir driftet elektrisk med servo-motorer fra Festo som kommuniserer i « real-time » i et Beckhoff miljø over EtherCat . I denne maskinen alle Festo komponentene benytter samme kommunikasjons-protokoll og programmeringsbibliotek som Beckhoff , noe som har gjort integreringen av systemet svært enkelt . – Arkitekturen i anlegget er modulær og skalerbar . En bedrift kan begynne med et anlegg med 3 – 4 tårn , etter et par år kan det være behov for utvidelser . Hvert tårn har bare to bolter i gulvet og tilkobling til tverrbjelken er enkel , monteringen går ganske kjapt , sier Skeide . – Det er også mulig å koble flere roboter på samme anlegg . En tar hoved jobben , men korte avstander . Den neste frakter noen av dem over lengre distanse . Det blir som en stafett der robotene kommuniserer sammen . Currence Robotics har nære relasjoner med H . I . Giørtz . Torbjørn Krogen , gründer av teknologibedriften , har sin bakgrunn fra har sin bakgrunn fra H . I . Giørtz , mens styreleder Egil Giørtz er adm . dir . i dagligvaregrossisten . – Det er greit å ha kjentfolk som pilotkunde . Vi har sammen prøvd oss frem for å finne best mulig brukerfunksjonalitet . Nå fungerer produktet slik vi vil at det skal gjøre , sier Skeide . – Å være pilotkunde er krevende , men samtidig er det en veldig interessant reise . Vi har lært mye gjennom dette prosjektet . Det er litt sånn at du kan vente på at nye løsninger alltid er velprøvde før du tar dem i bruk , men da risikerer du at spranget for komme à jour med teknologien blir for stort . Vi fortrekker å være litt på , vi liker å være i forkant , sier Rimstad . Currence Robotics har kommet opp med et solid og effektivt produkt . Det er et visst potensial i Norge , men det er naturlig å også tenke eksport . – Vi er i dialog med flere kunder , potensialet er stort . Vi ser for oss at vi skal levere til hele Norden – i første omgang , sier Skeide .