AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 5

Innhold

Norsk kylling ....................................................................................................................................................... 16
Kunstig intelligens gir bedre fiskevelferd ...................................................................................... 26
Avansert kjøresimulator gir bedre innlæring .............................................................................. 38
SORT tar seg av pallesorteringen hos H . I . Giørtz ....................................................................... 46
Smart produksjon gir målbare resultater ....................................................................................... 52
Oppgradert SCADA-undervisning med Igniton .......................................................................... 58
Teknologiske utfordringer i oppdrettsnæringen – og noen mulige løsninger ........... 64
Tavleforeningen ................................................................................................................................................ 72
NFEA ......................................................................................................................................................................... 76
Nr . 6 - 2021 ISSN 1893-6601
Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40 , 3034 Drammen Bankkonto : 6138 06 63944
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : 997 98 302 E-post : jan . eirik @ amnytt . no
Markedsansvarlig Tom Mehlum Telefon : 900 44 944 E-post : tom @ amnytt . no
AMNYTT distribueres digitalt 7 utgaver pr . år til 10.000 personer , herunder abonnenter og NFEA- medlemmer .
Annonsemateriell Skal leveres i PDF-format Sendes til tom @ amnytt . no
Design og digital produksjon Hi-Files Design doo , Slovenia Tlf : + 381 63 8866486 design @ hi-files . com
Grafisk design : Ljubisa Miodragovic
Hovedsamarbeidspartnere