AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 49

49 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Utviklingssjef Tommy Skeide ( t . v .) fra Currence Robotics og driftssjef Åge Rimstad fra H . I . Giørtz AS foran SORT . Avansert programmering med bruk av kunstig intelligens sørger for at roboten kan jobbe selvstendig .
Roboten sorterer etter om det er godkjente eller ikke godkjente europaller , hel- og halvpaller , om det er tre eller plast .
– Systemet skal kunne gå av seg selv . Men palletårnene som SORT produserer må distribueres videre . Truckføreren henter ferdig sorterte stabler på utrullebaner . Via en mobil eller iPad i trucken kan han hele tiden følge med på om alt går som normalt , og om det er noen stabler som skal transporteres , forteller Skeide . – Dette ser veldig bra ut , det er et robust anlegg som tåler å håndtere denne typen produkter . Og operatøren sier at det er veldig greit å bruke roboten . Han trykker på ” Play ”, så gjør den oppgavene av seg selv , sier Rimstad . SORT er en stor maskin og skadete paller ligger gjerne litt ustabilt . Det er et gjerde rundt palleteringsanlegget , tydelig merking i gulvet i tillegg til laser . – Når du går inn er det et bevisst valg , og da er du også bevisst hva du har å gjøre med , sier Rimstad .
Godt maskinsyn er essensielt Currence Robotics bruker kunstig intelligens ( AI ) og maskinlæring for at roboten skal kunne ta seg av oppgavene slik kunden ønsker det .