AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 48

48 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Roboten sorter pallene i tårn etter type og kvalitet . Når tårnet er fullt flyttes det ut på en rullebane , og hentes av en truckfører .

Roboten fra Currence skal erstatte manuelt arbeid . Vi sier ikke opp noen , vi får en bedre utnyttelse av arbeidsstokken , sier driftssjef Åge Rimstad hos H . I . Giørtz AS .

Enkel og robust H . I . Giørtz har siden 1891 har vi spesialisert seg på varer og distribusjon , ukentlig leverer de over 225 000 kolli til kunder , hovedsakelig på Sunnmøre og Nordfjord . – Pallesortering er fysisk og repetitivt arbeid , dette er noe som er bra å automatisere . En annen ting er at kontrollen av pallene blir mer enhetlig , sier Rimstad .
En bil kommer inn med et lass paller , sjåførene setter dem på den sentrale rullebanen inn mot roboten . Roboten sorter pallene til rullebånd for bruk etter type og kvalitet . – Paller med høyt omløp sorteres til tårn nærmest midten . Når tårnet er fullt flyttes det ut på en rullebane . Slik bruker roboten kortest transporttid for de pallene det er mest av , forteller utviklingssjef Tommy Skeide hos Currence Robotics . SORT sorterer ut trepaller som har behov for reparasjon . Likeledes blir gode plastpaller satt på et tårn , mens paller som har skade eller skal vaskes settes på et annet tårn .