AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 47

På Sunnmøre har Currence Robotics brukt AI for å utvikle en maskin som håndterer og sorterer paller . Roboten har fått navnet SORT og jobber helt automatisk . Nyvinningen vil kunne lette arbeidet for mange distribusjonsfirma .

47 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

SORT tar seg av pallesorteringen

hos H . I . Giørtz

På Sunnmøre har Currence Robotics brukt AI for å utvikle en maskin som håndterer og sorterer paller . Roboten har fått navnet SORT og jobber helt automatisk . Nyvinningen vil kunne lette arbeidet for mange distribusjonsfirma .
Av Eirik Iveland