AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 43

43 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

” Hjernen tror den er ute i trafikken , når eleven blir bedt om å stoppe begynner hun automatisk å se etter et egnet sted for å parkere bilen .”

simulatoren i tråd med føre og hastighet kan sende signaler tilbake til bilen slik at elven får en realistisk opplevelse , sier Stian , som har vært med på implementeringen av utstyret til simulatoren .
Simulator øker effektiviteten i kjøreopplæringen Forskning har vist at kjøring i simulator øker effektiviteten i kjøreopplæringen . I en simulator får du mulighet til å trene på både farlige og uvanlige situasjoner , som man normalt ikke vil få muligheten til gjennom tradisjonell opplæring . – Det er viktig at elevene opplever det læreren ønsker at de skal oppleve . Simuleringen tas opp , slik at instruktøren kan spole tilbake , og sammen med eleven se på hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes , sier Amdahl . – Om de har drevet mye med dataspill har ikke så mye å si . Vi merker mye større forskjell på om de har vært ute på sykkel . Når de har opplevd fart vet de også at det gjør vondt når de krasjer , sier han . – Noe av det viktigste er at de får øvd på farlige situasjoner , oppleve frykt i kroppen , det gir en annen innlæring , mener Amdahl . – De får blant annet øvelse i å møte utrykningskjøretøy , og dermed forhold seg til disse på en fornuftig måte . Vi har diskutert med politiet , slik av vi vet hvordan de ønsker at folk skal oppføre seg i trafikken når det er en utrykning . Beckhoff har vært tett på prosessen hele veien , og har hatt et godt samarbeid med Way . Mikkelsen sier det er spennende å følge utviklingen fra idéstadium til det står et ferdig produkt der . – Denne simulatoren gir en mer realistisk opplevelse enn et risikokurs på bane ( glattkjøringskurs ) med en mekanisk elg . Elevene lærer seg fort hvor og når elgen kommer , sier Mikkelsen .