AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 41

41 / 78

– Kjøresimulatorer har så langt bare hatt 3D-opplevelse , noe som gjør at spesielt erfarne bilister føler ubehag og kan bli bilsyke . Med 4D-oppelvelse kjenner elevene på kroppen det de ser gjør . Da blir det ikke mismatch mellom det øyet ser og det mellomøret tolker , forteller Amdahl . – Hjernen tror den er ute i trafikken , når eleven blir bedt om å stoppe begynner hun automatisk å se etter et egnet sted for å parkere bilen . Elevene som sitter i bilen vil også kjenne vibrasjoner fra hvite retardasjonsstriper og dumper i veien De lever seg inn i trafikken og vil sakke farten foran lyskrysset , sier Rasmus Mikkelsen , teknisk salgsingeniør hos Beckhoff Automation AS , som har levert utstyr til simulatoren .
Innovativ prosess Way startet i 2015 med å finne frem til rett teknologi , i 2017 var den første prototypen ferdig . I starten av prosjektet kjørte Way rundt i Trondheim og filmet med 360 0 kamera . De har brukt spillteknologi for å animere gateløpene til den verden elvene skal kjøre i . – Vi har prøvd oss frem , og en del justeringer er gjort underveis . Et moment vi fort så , var at når eleven er i simulatoren fungerer det ikke at læreren sitter ved siden av og gir instruksjoner . Amdahl har tatt med seg sin kompetanse fra skipsmanøversimulatoren på Lade i Trondheim . Der kunne sjøfolk i mange år trene på blant annet skips-
AMNYTT NR . 6 2021
Elevene lever seg inn i trafikken . Når de blir bedt om å stoppe begynner de automatisk å se etter et egnet sted for å parkere bilen , sier Rasmus Mikkelsen , teknisk salgsingeniør hos Beckhoff Automation AS .
manøvrering og avanserte offshoreoperasjoner . – I en skips- eller kransimulator kurser vi profesjonelle folk . Her kan de i utgangspunktet ingenting , og skal opp til et nivå der de får sertifikat . Det blir en annen setting , sier han . – Det er en interessant tankegang at man tar en vanlig gatebil og setter inn i en simulator . Hjulene på bilen er fjernet , der har vi satt på servomotorer som gjør at elevene blant annet kjenner motstand når de vrir på rattet . Det føles som å sitte i en bil ute i trafikken , sier Mikkelsen .
Dataoverføring i sanntid Beckhoff Automation har levert utstyr til simulatoren , blant annet en industri-pc , IPC C 6030 , og servomotorer .