AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 40

40 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Ekte bil , simulert virkelighet . I kjøresimulatoren hos Way får vordende sjåfører verdifull trening før de slippes ut i trafikken . ( Foto : Way )

VR-briller og andre digitale treningsmetoder blir stadig mer vanlig . I sin nye simulator har Way utstyrt en gatebil med 4D-teknologi , slik at elvene kan øve på farlige situasjoner i trygger omgivelser . – Vi har lært en del , underveis finner vi ut hva som fungerer best . Nå har vi bygget vår tredje prototype , og de neste simulatorene vil bli lik denne , sier Thor Henning Amdahl , teknisk sjef hos Way .

Realistisk kjøretur Simulatorene består av flere monitorer – og en vaskekte Mini . Når du setter det bak rattet ser du en digitalisert verden på skjermene . Mange potensielle situasjoner du kan komme ut for er lagt inn . Gjennom kjøring i simulator kartlegges kompetansenivået ditt . Du øver på bilkjøring uten å måtte være redd for uhell . Opplæring i både bil og simulator bidrar også til å øke de kjøretekniske ferdighetene og den trafikale forståelsen . Amdahl setter seg inn i bilen , via hans Smart Phone får jeg være med på en virtuell kjøretur . Vi kjører ut på en mer trafikkert vei og øker farten . Selv gjennom min Mac merker jeg dumpen når han kjører opp på en rampe .