AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 4

16
26
38
46
52
58
64

16

26

Norsk kylling

38

Kunstig intelligens gir bedre fiskevelferd

46

Avansert kjøresimulator gir bedre innlæring

52

SORT tar seg av pallesorteringen hos H . I . Giørtz

58

Smart produksjon gir målbare resultater

64

Oppgradert SCADA-undervisning med Igniton
SE BILAGET BAKERST I MAGASINET
Phoenix Contact s . 78
Teknologiske utfordringer i oppdrettsnæringen