AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 39

For å få til en realistisk brukeropplevelse satte kjøreskolen Way sammen et team med ulik kompetanse . Bilkunnskap , undervisningserfaring og avansert teknologisk kompetanse har sammen skapt landets mest realistiske kjøresimulator . I sin nye simulator har Way utstyrt en gatebil med 4D-teknologi for å gi en virkelighetsnær kjøreopplevelse .

39 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

Avansert kjøresimulator gir bedre innlæring

For å få til en realistisk brukeropplevelse satte kjøreskolen Way sammen et team med ulik kompetanse . Bilkunnskap , undervisningserfaring og avansert teknologisk kompetanse har sammen skapt landets mest realistiske kjøresimulator . I sin nye simulator har Way utstyrt en gatebil med 4D-teknologi for å gi en virkelighetsnær kjøreopplevelse .
Av Eirik Iveland