AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 36

Pressemeldinger
I HJERTET AV PROSESSEN

Pressemeldinger

Ny salsingeniør hos Matek-Samson Regulering AS

Jan Fredrik Mikkelsen er ansatt som salgsingeniør hos Matek-Samson Regulering AS . Han er 31 år gammel fra Skien , bor sammen med samboer og en sønn på 6 år . Han har tatt fagbrev i både Automasjon og prosess / kjemi .
I løpet av 11 år har han skaffet seg en bred erfaring fra prosess industrien i Grenland i bedrifter som Bilfinger for Yara , Ineos Rafnes som både operatør og automatiker , i tillegg til senior teknikker for forskningsbedriften Norner . « Jeg ser frem til å bli godt kjent med mine kollegaer , kunder og samarbeidspartnere og til å bidra med min kompetanse til å kommersialisere fantastiske produkter og løsninger for Matek Samson , sier Mikkelsen .

I HJERTET AV PROSESSEN

Ventiler og tilbehør til prosessindustri , maritim , olje & gass .
A02016NO
MATEK-SAMSON REGULERING AS · www . matek . no · www . samsongroup . com