AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 34

Pressemeldinger

Industrielt 5G på fremmarsj

Pressemeldinger

Innenfor teknologi er 5G et av de store samtaleemnene om dagen . I over 20 år har vi hatt tilgang på og benyttet trådløs teknologi , som Industrielt WiFi , radio og mobile nettverk ( 2G , 3G , 4G ) i industrien Siemens har for eksempel levert løsninger for PROFISafe over WiFi de siste to tiårene , med stor suksess .
For rundt 40 år siden ble det første mobilnettet lansert . Hovedfokuset den gang var å muliggjøre og fremme bruk av mobile telefoner i det offentlige rom . Siden første versjon har teknologien utviklet seg med en ny generasjon , omtrentlig hvert tiende år ( 1G , 2G , 3G , 4G ).
Men for industrien har bruksområdet fortsatt bare vært preget av små steg og lite innovasjon for hver ny versjon . Med 5G er det nå håp om at ting vil endre seg . Under utviklingen av 5G standarden har søkelyset for første gang blitt rettet mot behov innenfor industrien .