AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 32

Pressemeldinger

Pressemeldinger

JFKnudtzen styrker staben innen automatisering

Marianne Aasen er ansatt som produktsjef hos JFKnudtzen AS . Hun skal i hovedsak arbeide mot maskinbyggere . Dette er et satsningsområde for selskapet , etter at de ble distributør for Rockwell Autmation i Norge . JFKnudtzen har på kort tid fått god respons på denne satsingen . godt i gang med å utvide porteføljen til JFKnudtzen på strømforsyning . Hun skal også jobbe med automasjonsprodukter , og vil ta del i å bygge opp vår nyeste satsning , Rockwell Automation .
Aasen er utdannet høgskoleingeniør i elektronikk , mekatronikk fra Univesitet i Sørnorge , Kongsberg . Hun har solid erfaring innen teknisk salg , om lag 20 år . Marianne har 20 års erfaring med strømforsyning , og tidligere jobbet med løsninger mot forsvarsindustrien . Marianne går nå inn i stillingen som produktsjef , og er

Må fungere selv om dekslet foran blir tilgriset

Baumer miniatyrsensorer I berøringsfrie dispensere . Med Covid-19 ble også dispensere for desinfiseringsvæske et vanlig syn i butikker , kjøpesentre og andre steder folk møttes .
På innsiden av dispenserne sitter det gjerne en optisk miniatyrsensor fra Baumer som gir pålitelig og sikker deteksjon av hånden . Ofte brukes måleavstand 15-300 mm , lesbar fra alle vinkler og med en automatisk utmasking av eventuelle reflekser fra dryppbrettet under . Sensorene må også fungere selv om dekslet foran blir tilgriset og fungere problemfritt gjennom hele produktets levetid . Med justerbar aktiveringstid unngår man også gjentakende eller uønsket aktivering . Sensorene må eller ikke forstyrres av skarp belysning , direkte sollys eller reflekser fra blanke overflater .