AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 31

31 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
– Kunstig intelligens og maskinlæring krever en del datakraft . Ute på anleggene kan fjell , avstander og dårlig vær gi ustabilt nett , derfor bruker vi også Edge Computing , sier Nastad .
er betryggende for forbrukeren . Men samtidig som aktørene ønsker mer og mer data ønsker de også , av hensyn til fisken , mindre utstyr i merden , sier Nastad . – For å ikke forstyrre fisken for mye , ønsker vi færrest mulig enheter i en merd . Det ideelle var om vi kunne ha et 3D kamera som også har sensorer og annet nødvendig utstyr , øsker havbruksdirektøren .
Sikkerhet og bærekraft I de røffe og til tider krevende omgivelsene for opprett i Nord-Norge , ønsket NRS å øke sikkerheten til de ansatte , redusere driftskostnadene og bedre bærekraften i havbruk . Gamle kamera er store , det er utstøtt på merden . Det er forbundet med risiko å sette ut utstyr vinterstid . – Utstyret bør veie lite og være lett å håndtere . Det skal være enkelt å bruke , dette er plug & play , sier Nastad . – Man trenger litt opplæring på utstyret , men det er greit å håndtere . Brukervennligheten er meget bra , sier Lervåg . Med denne teknologien vil modellen samle og prosessere data . Digitale løsninger gjør at daglig observasjon ikke betinger at personell er fysisk til stede , noe som reduserer ressurskrevende reiser . På denne måten skal mat av høy kvalitet produseres på en miljøvennlig måte . – Mye handler om at hvis fisken har det bra så spiser den bra . I enden kommer det ut et kvalitetsprodukt . Om fisken er god får oppdretterne bedre betalt , sier Nastad . – Kan den daglige inspeksjonen utføres digitalt blir det færre manuelle operasjoner og dermed redusert risiko for mannskapet . Det blir bra både for folk og fisk , sier Lervåg .