AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 30

30 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Hver uke tas 10 – 20 fisker opp for å sjekke populasjonens helsetilstand . Prosessen gjøres så skånsomt som mulig , men det tar tid og slik behandling er en belastning for fisken .
– Kan den daglige inspeksjonen utføres digitalt blir det færre manuelle operasjoner og dermed redusert risiko for mannskapet . Det blir bra både for folk og fisk , sier Lervåg .
Skånsom behandling av laksen Det er krav om å observere hvordan fisken har det . Det skal være daglig tilsyn og det skal tas opp død fisk ,. Det er også en øvre grense på hvor stor biomasse det kan være i en merd ( 25 kg laks per kbm ). Hver uke må man dessuten ta opp 10 – 20 fisker for å sjekke populasjonens helsetilstand . Prosessen gjøres så skånsomt som mulig , men det tar tid og slik behandling er en belastning for fisken . – Om vinteren er dette spesielt kritisk , fisken tåler ikke å være for lenge oppe om det er mange minusgrader i luften , sier Lervåg . Lakselus er problem i havbruksnæringen , og lusetelling har vært en krevende og høyst manuell aktivitet . Dette skal gjøres hver uke , hele året . Og med det været vi kan ha på norskekysten vil slike operasjoner være forbundet med en viss risiko for personellet . Kan dette gjøres digitalt vil det redusere risiko for arbeidsulykker . – Med mindre fysisk håndtering blir det også mer skånsomt for fisken i merden , sier Lervåg . – Det krever maskinell gjenkjenning av hver enkelt lus . Dette jobbes det fortsatt med i prosjektet . Og det finnes løsninger på markedet som er godkjent av mattilsynet , sier han . – Mer data gir større grad av sporbarhet . Oppdretteren kan dokumentere hele livssyklusen til fisken , noe som