AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 28

28 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Teknologien utviklet av ABB og Microsoft kombinerer bruk av undervannskameraer og KI . Datamodellen markerer en del punkter på fisken og vil ut i fra avstanden mellom disse beregne biomassen .

Gjennom et pilotprosjekt har NRS ( Norway Royal Salmon ) samarbeidet med ABB og Microsoft om en løsning for å produsere bærekraftig sjømat på en tryggere måte . Teknologien utviklet av ABB og Microsoft kombinerer bruk av undervannskameraer og KI for å beregne biomasse . – Norway Royal Salmon har alltid fokusert på forskning , utvikling , samarbeid og innovasjon . Den nye teknologien vil føre til reduserte utslipp i form av redusert båttransport , økt effektivitet og forbedret fiskevelferd på grunn av mindre håndtering av fisken , sier Arve Olav Lervåg , konserndirektør for havbruk hos NRS . – Mye handler om at hvis fisken har det bra så spiser den bra . I enden kommer det ut et kvalitetsprodukt . Om fisken er av god kvalitet får oppdretterne bedre betalt , sier Turid S . Nastad , ABBs prosjektleder .

Digital biomasseberegning Telling av antall individer er en utfordring , av opplagte årsaker som at de ikke står stille og at det ikke er lett å se forskjell på dem . Den nye måleteknologien beregner biomasse , som gir et godt estimat på hvor mange individer det er i merden . Det gir aktørene god kontroll på hva som er i hver enkelt merd . – Å få til en noenlunde presis angivelse av fiskens snittvekt har vært en viktig driver for dette prosjektet . Nå er systemet testet ut gjennom et par år , og vi har kommet langt i utviklingen , sier Lervåg .