AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 27

For å sikre matproduksjon trenger vi å bruke verdikjeden i havet . Bruk av teknologi som automatisering og maskinlæring er løsninger som kan bedre fiskehelsen , gi økt sikkerhet for ansatte og gjøre havbruksindustrien mer bærekraftig .

27 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

Kunstig intelligens gir bedre fiskevelferd

For å sikre matproduksjon trenger vi å bruke verdikjeden i havet . Bruk av teknologi som automatisering og maskinlæring er løsninger som kan bedre fiskehelsen , gi økt sikkerhet for ansatte og gjøre havbruksindustrien mer bærekraftig .
Av Eirik Iveland