AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 25

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Samarbeider for dekarbonisering

Alfa Laval og Schneider Electric vil digitalisere og analysere data for å forbedre Alfa Lavals driftseffektivitet . De to selskapene vil utvikle Alfa Lavals veikart for utvidet bruk av fornybar energi , et viktig skritt i Alfa Lavals vei mot å bli karbonnøytral innen 2030 i hele verdikjeden . effektivitet : - Å oppnå vårt mål om karbonnøytralitet vil kreve innsats i hele forsyningskjeden og tettere samarbeid med våre kunder , leverandører og samfunnene vi opererer i , sier Mikael Tydén , Executive Vice President , Head of Operations i Alfa Laval .
Schneider Electric , som i februar ble anerkjent som verdens mest bærekraftige selskap i 2021 av Corporate Knights , og Alfa Laval , en ledende global leverandør av produkter og løsninger for varmeoverføring , separering og væskehåndtering , kunngjorde nylig at selskapene har utvidet partnerskapsavtalen sin . Målet er å digitalisere og analysere data for å optimalisere Alfa Lavals operasjonelle

Få informasjon fra skyen med acirro +

Flytt maskindata til skyen med våre IIoT-klare X2 HMI og BoX2-enheter , og få informasjon for å effektivisere driften .
Hvis din bedrift benytter automasjon , har dere tilgang til data . Data som kan fortelle når maskiner kjører effektivt , indikerer behov for vedlikehold eller andre tiltak . Våre X2 HMI og BoX2 enheter er nå IIoT forberedt som standard og lar deg flytte maskindata til skyen ved å benytte vår acirro + IIoT plattform .
Å vise maskindata i visuelle dashbord gir deg en god oversikt og informasjon for å effektivisere driften .
TA ET SKRITT MOT DIGITALISERING NÅ !
Les mer på : www . beijerelectronics . no / cloud