AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 22

22 / 78

AMNYTT NR . 6 2021

” Det er en veldig høy automasjonsgrad på det vi har levert ”

helautomatisk , påpeker salgsingeniøren , og utdyper : – Det er en veldig høy automasjonsgrad på det vi har levert .
Kommunikasjon Linjene kommuniserer med et overordnet SCADA og MES-system , hvor man kontinuerlig henter ut produksjonsdata som benyttes for produksjonsoptimalisering . Eksempel kan være sjekkveier , hvor man logger kontinuerlig vekt på produktene , og kan eventuelt korrigere oppveiing av produktene tidligere i prosessen om denne er for lav eller høy , sier Enes . Et annet eksempel kan være at man detekterer lekkasje på skåler i et bestemt mønster , og kan dermed kunne definere hvilken del av en pakkemaskin lekkasjen kommer fra , og deretter stoppe for å korrigere feilen , forklarer Enes . Dynatec begynte å jobbe med Norsk Kylling allerede i 2017 , og landet ordren i 2018 . – Altså det er to skope , eller ordre om du vil , vi vant . Den ene er pakkemaskiner , den andre er selve palleteringene . Der møtte vi typisk norske konkurrenter med roboter , mens vi som sagt gikk inn for matrisepalletering , forteller Enes . – Vi har hele tiden spennende greier på gang når det gjelder automasjon . Til nå er Norsk kylling en av de største leveransene vi har gjort i Dynatec , avslutter salgsingeniør Tore Enes hos Dynatec .
Om leveransen Med over 30 års automasjonserfaring og som « end-of-line spesialist ” innen matindustrien , har Dynatec stått for leveranse av pakkemaskiner , etikettering , produktkontroll , og palletering av 15 produksjonslinjer . Til pakking av produkter i forbrukerforpakning ( F-pak ), er det levert vertikalpakkemaskiner , dyptrekkere og toppforseglere . Til distribusjonsforpakning ( D-pak ) er det levert
Wrap-around-maskiner for kartonering av produktene . Pakkelinjene er levert med etikettkontroll , lekkasjetester , sjekkvekt og metalldetektor / røntgen . Alle D-pak transporteres til et felles palleteringsanlegg hvor det kommer ut ferdig paller med strekkfilm og etikett klargjort for distribusjon . Maskiner i produksjonslinjene kommuniserer med overordnet SCADA og MES-system .