AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 19

19 / 78

AMNYTT NR . 6 2021
Det er et omfattende anlegg Dynatec har levert
Enes forteller at de har lagt ut en fabrikkvideo på YouTube , hvor man kan se litt av Dynatecs leveranse , og hva den går i YouTube . På den gamle fabrikken foregikk de fleste operasjonene manuelt , som F-pak i D-pak , lekkasjetesting , visuell kontroll og palletering , det er hovedforskjellen . – Nå gjøres dette helt automatisk . Etter at produktene er forseglet i pakkemaskinene , transporteres de på baner ut til pakkehallen , forklarer han . Her settes sleeve eller etiketter og keep-it-brikker automatisk på forpakningene , hvor de deretter sjekkes at etikett / sleeve er riktig påsatt , med riktig dato / batchnummer og at det ikke er lekkasje i forpakningen , sier Enes .
Kan oppdage mikrolekkasje Det er første gang Dynatec leverer Automatisk lekkasjekontroll av MAP-forpakningene , men er overbevist om at dette etter hvert vil bli en bransjestandard . Lekkasjetesterne « sniffer » etter Co2 , hvor de kan oppdage mikrolekkasje i forpakningene . Dette for å sikre kvaliteten på produktene , at de ikke tilføres oksygen og forhindrer at produkter blir dårlige raskere en holdbarhetsdato . Neste stopp er sjekkveiing og produktkontroll . Her foregår den viktige sjekken – at ingen metallpartikler har sneket seg inn i forpakningen . – Deretter blir produktene transportert inn i en wrap-around-maskin , hvor vi rangerer forpakningene i F-pak , før de blir pakket inn i en wrap-around-eske ,