AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 11

Pressemeldinger
Vi former fremtiden

Pressemeldinger

PROFIBUS i Norge endrer navn til PI Norway

Etter 24 år i Norge endrer vi nå navnet på organisasjonen som ble startet i 1997 av blant annet AD Elektronikk , Siemens , Festo og Rexroth . Da industri kommunikasjon startet opp på 1990 tallet var PROFIBUS en av de store aktørene i markedet .
foreningen vært med på utviklingen av den digitale punkt til punkt kommunikasjonen IO-Link som er tenk å kunne erstatte 4-20mA instrumenter og sensorer .
Det selges fortsatt flere millioner PROFI- BUS noder i året , men trenden er flatet ut og blir gradvis erstattet av PROFINET som er basert på Ethernet teknologi og har derfor mulighet for å kunne overføre større datamengder og med en mye høyere hastighet . I tillegg til videreutviklingen til Ethernet basert kommunikasjon så har også
Vi former fremtiden
Ethernet-APL skinnemontert switch . Siste innovasjon innen FieldConnex-serien
For mer informasjon , besøk pepperl-fuchs . com / tr-APL
Verdens første switch som bringer Ethernet helt ut til feltinstrumentene i prosessindustrien
Pepperl + Fuchs AS Frednesøya 21 · 3933 Porsgrunn · Tlf . 35 57 38 00 eMail : info @ no . pepperl-fuchs . com · www . pepperl-fuchs . no
Your automation , our passion .