AMNYTT amnytt.no 6/2021 - Page 10

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Korrekte målinger er lønnsomt

Hver dag strømmer enorme mengder olje og gass gjennom diverse produksjonsog salgskanaler . En måleusikkerhet på 0,3 % er det maksimale som tillates per i dag ifølge Oljedirektoratets forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass . Dette kan virke ekstremt nøyaktig , men når det er store verdier i spill blir også konsekvensene ved tilsynelatende små avvik dyre .
Strenge krav til kontroll og dokumentasjon Oljeindustrien har alltid hatt strenge krav til kontroll og dokumentasjon . Det kreves at måleinstrumentene som er i bruk skal være akkreditert kalibrert . For å kalkulere den totale mengden olje eller gass måles densitet , trykk og temperatur .
- I 2020 eksporterte Olje og Gass industrien verdier for 326 milliarder kroner . Med en målefeil på 0,3 % kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner , sier Olav Fjeldstad , Teknisk konsulent Elektronisk Kalibrering i Kiwa Norge og legger til : - En investering i korrekte målinger er uten tvil lønnsomt .

Matek-Samson regulering AS styrker teknisk stab

Kjetil Gusfre er ansatt som service teknikker hos Matek-Samson regulering AS . Gusfre tok fagbrev som automattiker i år 2000 . Var blant annet med når plattformen ringhorne ble bygget i Tønsberg .
Han jobbet deretter en stund for ABB i skien , der var det hovedsakelig uttesting av motorstyringer og værn , før han var med på å bygge den siste REC-fabrikken på Herøya . Etter dette har han vært på Ineos Rafnes i omlag12 år . - Etter å ha begynt her i Matek-Samson gleder jeg meg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver , og det å ha muligheten til å spesialisere seg på ett produkt . Det å prøve å hjelpe kunder med eventuelle problemer og kunne være med på å tilby noen spesielle løsninger , sier Gusfre .