AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 82

82 / 82

Kjærkomment og på tide Nye krav om risikovurderinger og bruk av alternative tekniske beskyttelsestiltak , vil redusere lysbuefarer i tavler , og ved bruk av egnet verneutstyr , som er barriere nummer to , vil betjening og arbeid i tavler bli enda tryggere . Forutsatt at kravene etterfølges , og tiltak iverksettes , kommer dette driftspersonell og servicepersonell til gode ved økt sikkerhet . Videre vil avansert tavleutstyr blir spart for ødeleggelser og viktige anlegg og funksjoner i samfunnet vil unngå driftsstans med uønskede konsekvenser .
AMNYTT NR . 5 2022
Øk kunnskapen og forståelsen for lysbuefarer Tavleforeningen ønsker å bidra til å spre viktig faglig informasjon .
• Sjekk vårt temahefte « Lysbuefare i tavler » som er tilgjengelig på www . tavleforeningen . no / FAG .
• Temaet og kravene i NEK 400 blir også behandlet på Tavleforum i Oslo 8 . des . 2022 . Påmelding kan registreres på www . tavleforeningen . no / Kurs og konferanser .

AI and ML Conference 2022

Artificial Intelligence & Machine Learning Conference 2022 :
This year ’ s main theme is “ Scaling AI from proof of concept to operations . We will focus on practical , operational use of a potential high-flying technical opportunity which is on everybody ’ s lips nowadays .
We will cover the development of AI applications with emphasis on use cases from our industries .
We are just as eager to learn about the less effective use-cases as we are to hear the success stories .

19-20 oktober | Oslo