AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 65

Pressemeldinger
KLAR FOR FREMTIDENS ENERGIBÆRERE

Endress + Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

Pressemeldinger

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg .
Endress + Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden . ” Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991 ,” sier Matthias Altendorf , konsernsjef i Endress + Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjons- og kontorbygget . Denne seremonien fant sted 10 . juni 2022 i nærvær av kunder , partnere og gjester fra stat og næringsliv . De ekstra 10 000 kvadratmeterne vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere . Ved dette anlegget er man blant annet spesialisert på fôring av målerørene i disse allsidige instrumentene , et viktig produksjonstrinn for kvaliteten på instrumentene . Tilbygget har også plass til kontorer , møterom , en kantine og et kundeområde for fabrikkgodkjenningstester . Anlegget har i dag 430 ansatte .

KLAR FOR FREMTIDENS ENERGIBÆRERE

-AUTOMASJON I KREVENDE FORHOLD
Fremtidens energibærere vil stille strenge krav til riktig instrumentering og automatisering . Hydrogen , amoniakk og biogass anlegg krever styring og overvåkning av prosesser for fremstilling , transport og forbruk .
WAGO kan benyttes på alle områderom det gjelder automatisering av individuelle prosesser , i kontroll av prosessanlegg eller ved tilkobling til nettopratørens kontrollsystem .
WAGO Norge AS Jerikoveien 20 1067 Oslo Tlf : 22 30 94 50 info . no @ wago . com www . wago . com / no